Historie

Historie

158 år og sterkere enn noensinne før.

Verden har unektelig forandret seg siden 1861 hvor Svenningsens ble etablert i et lite hus i Tømmerup, Danmark. I medgang- og motgang, i krig og fred og i takt med enorme omveltninger har Svenningsens gjennom seks generasjoner utviklet seg fra å være en liten, lokal smed for bøndene i Tømmerup til en stor virksomhet med nordiske kontorer og globale samarbeidspartnere.

I  våres historie finnes det et DNA, som Svenningsens fortsatt består av. For selv etter mer enn 150 år er det en rød tråd fra den spede start til hverdagen i dag. Det handler blandt annet om måten å finne løsninger på og evnen til hele tiden at tilpasse seg markedet og mulighetene. Mot, endringsvillighet, visjoner og energi har preget virksomheten siden 1861. Og enkelte tider har tilfeldigheter spilt inn. Som da en bussjåfør sovnet bak rattet og kjørte ned bensinstasjonen, som Svenningsens  prøvde å gjøre en forretning ut av i starten av 60 årene.

Vi håper vår lange erfaring og vår vilje til å endre oss gjør at du velger Svenningsens som din samarbeidspartner.